Hier volg die beskrywing van die gemmente se kontakbediening.