Die Bybel is baie meer as ‘n goeie boek om te lees.  Dit is inderdaad die manier hoe God in ons almal se lewe aan die woord kom.  Die Bybelstudies in ons gemeente wissel tussen bestudering van Bybelboeke, deurwerk van temas, volg van preekreekse en algemene geloofsgesprekke.  Die ritme is van so ‘n aard dat ‘n mens op enige stadium kan inval omdat ons elke week as ‘n sinvolle eenheid probeer inrig.

Woensdae:

Oggende om 08:30

Aande om 18:30 by die kerk

Kontak ds. Marthinus vir enige verdere inligting by  082 337 8734