In ons groot geloofsfamilie neem ons almal verantwoordelikheid vir dissipelskap.  Ons strategie vir ons onder 17’s is 3 onderskeie fokusgroepe nl. die Doringkies (Graad R tot Graad 3, Jeug 3D ~Delf~Diens~Dissipel (Graad 4 tot 7) en Vlymskerp (Graad 8-11).

By elke groep het ons ‘n koördineringspan en ouers wat al die verskillende aktiwiteite en bedieninge bestuur.  Ons het Vrydae-aande byeenkomste, afsonderlike eredienste op Sondae, kampe, diensaksies en baie meer waarmee ons die jeug van ons gemeente in kontak bring met mekaar en gelowige volwassenes.  Die Jeugbediening van die gemeente word benader vanuit ‘n geïntegreerde fokus waar ons probeer om die ruimte van die gesin te ontwikkel as die primêre omgewing vir geloofsvorming.  As jy geroep is om deel van die Jeugbediening te wees kan jy enige tyd inskakel.  Kontak ds. Marthinus by 082 337 8734 vir enige inligting.

Kinder- en Tienereredienste:

Liesl van Staden – 079 419 0395

Anjorie Mocke – 081 488 9550

Rudolph de Villiers – 083 294 8337

Kategese:

Reon Steenkamp – 083 391 0682