Baie van die aktiwiteite en bedieninge in ons gemeente word deur multimedia ondersteun.

Hierdie ondersteuning wissel tussen skyfie-aanbiedings en klankbeheer tydens die eredienste, ander media tydens gemeente-aktiwiteite en toerustingsgeleenthede.

Ons wil hierdie span baie graag uitbrei en saam dink oor moontlikhede hoe media en tegnologie tot voordeel van die gemeentebedieninge gebruik kan word.  Skakel asb met Hanrie van Staden by 083 463 2014 om deel te word van hierdie span.