Hierdie afdeling is bedoel vir die Graad R tot Graad 3’s.

Almal in hierdie ouderdomsgroep doen dieselfde kategesemateriaal.  Ouers is welkom om die materiaal te gebruik om tydens die inperktyd met hulle kinders te behandel. Sien ook die aangehegte program om te sien watter tema by watter Sondag aan die beurt kom.

– Let asb daarop dat ons hierdie materiaal op die webwerf laai slegs vir gebruik in ons buitengewone omstandighede – ons kan dit asb nie versprei nie weens die kopiereg daaraan verbonde.

Kontak die volgende Jeugmentors met enige navrae:

Rozaan Mayos                   082 627 2998

Alida Botma                        084 707 2096

Liesl van Staden                079 419 0395