Hier is die kategesemateriaal vir hierdie week en vorige weke soos op die jaarprogram aangedui. 

Ouers en kinders word gevra om hierdie materiaal saam by die huis te behandel omdat ons nie gedurende die inperktyd in ons groepe bymekaar kan kom nie.  (Ons vra dat julle asb nie hierdie materiaal sal versprei nie omdat dit onderhewig is aan kopiereg). 

Kontak asb enige tyd julle kategete ou daar enige vrae of onduidelikhede wees.

Graad 7 – 8 Kategese

DatumProgram No.Aanbieder MateriaalKind Materiaal
10 Mei8PDFPDF
17 Mei9PDFPDF
24 Mei10PDFPDF
31 Mei11PDFPDF
14 Junie12PDFPDF
5 Julie14PDFPDF

Graad 9 – 10 Kategese

DatumProgram No.Aanbieder MateriaalKind Materiaal
10 Mei8PDFPDF
17 Mei9PDFPDF
24 Mei10PDFPDF
31 Mei11PDFPDF
14 Junie12PDFPDF
5 Julie14PDFPDF