Om die “bydrae” proses te vergemaklik, stel die gemeente met groot opgewondenheid bekend dat “SnapScan”  ‘n splinternuwe manier is om deurkollekte en offergawes te gee.

Hou hierdie spasie dop vir opwindende nuwe inligting.