Gemeente Blok 6 – 10

Gemeenteblok

Blokleier

Kontaknommer

Blok 6 Gerald Lues 082 926 3536
Blok 7 Rita Buys 083 301 0448
Blok 8 Jaco Zevenster 082 336 5225
Blok 9 Linie van Staden 082 331 0383
Blok 10 Vakant (Marthinus van Staden) 082 337 8734