Gemeente Blok 1 – 5

Gemeenteblok

Blokleier

Kontaknommer

Blok 1 Marius Kilian 083 626 8169
Blok 2 Manie en Heide Krause 083 443 7410
Blok 3 Hennie Wiese 082 322 4201
Blok 4 Roenie van Zyl 082 458 1257
Blok 5 Adolph Swart 083 209 2092