Een van ons gemeente se beste geleenthede om liefde uit te leef is in tye waar ‘n familie ‘n geliefde aan die dood afstaan.

As deel van die gedenkdiens of die begrafnis bied ons gemeente graag vir die familie en ander bywoners verversings aan.  Die Diensgroep Gedenkdienste bestaan uit gemeentelede wat die verversings voorberei en dan ook tydens die geleent-heid help met die skink van koffie, tee en koeldrank.

As die Here jou dalk wil gebruik as deel van hierdie span kan jy enige tyd kontak maak met Petro Human by 082 548 9371