In ‘n groot gemeente soos Doringkruin probeer ons op baie maniere meelewing skep tussen die lidmate en die gesinne in ons gemeenskap.  Een van die maniere waarmee ons by mekaar se lewens betrokke raak en in liefde na mekaar omsien is deur middel van ons gemeente kleingroepe.

‘n Kleingroep word ‘n omgee – omgewing wat altyd wentel om die middelpunt van Bybelstudie en gebed.  Indien jy op enige stadium graag deel wil word van ‘n kleingroep, of ‘n nuwe groep op die been wil bring kan jy kontak maak met ds. Marthinus by 082 337 8734