Die Hospitaalbediening van ons gemeente bestaan alreeds ‘n paar jaar.  Ons het die voorreg in Klerksdorp om ‘n hele aantal goeie hospitale te hê.  Wanneer ons ‘n pasient word is die besoek van ‘n medegelowige in baie opsigte baie kosbaar.

Die bedieningsgroep doen weekliks op ‘n rotasie-basis by die Hospitale besoek by lidmate van ons gemeente   waarvan ons weet.

Enige iemand kan deel wees van hierdie bediening omdat besoeke meestal aan besoektye van die hospitaal gekoppel is.

Kontak asb vir Lettie van Tonder vir meer inligting of om aan te meld. (083 349 1351).