Die kerk van Jesus het ‘n hemelse oorsprong en ‘n hemelse eindbestemming maar ons opdrag word  hier op aarde uitgevoer.  Om hierdie rede is finansies altyd deel van enige gemeente se bestaan.  Die Here vertrou aan ons hulpmiddels toe waarmee ons die bedieninge van die gemeente kan bekostig.

Ons gemeente is ook afhanklik van fondse bykomstig tot die maandelikse offergawes van ons lidmate.  Hierdie fondse word ingesamel met ‘n verskeiden-heid van projekte en funksies.

Ons wil graag baie kreatief dink aan maniere waarop die gemeente die nodige fondse kan insamel om in staat te wees om te doen waarvoor ons oortuig is die Here ons geroep het.

Kontak asb vir Roenie van Zyl by 082 458 1257 om deel te word van hierdie bediening van ons gemeente.