Een van die grootste gawes wat ons mense ontvang het, is musiek.  Musiek is ook deel van die vesels van aanbidding.  In ons gemeente doen ons baie moeite om die beste kwaliteit musiek by ons bedieninge te integreer.  Ons streef daarna om veskillende lewensfases en aanbiddingsbehoeftes in te sluit by die beplanning van eredienste en ander geleenthede.

Indien jy ‘n gawe in sang of musiek het is jy baie  welkom om deel te word van hierdie bediening in ons gemeente.  Kontak Johann Barnard by 083 393 9275