Wat laat jou tuis voel by mense?

In die Doringkruingemeenskap is dit baie belangrik dat elkeen wat met ons te doen het, ons warmte en gasvryheid sal aanvoel.

Soos in enige huis se kuierkamer het ons ook gereeld ‘n oomblik waar ons mekaar en ander kan laat tuis voel.

Die Tuisteskepbediening bestaan uit lidmate wat help met tee- en koffiegeleenthede op Sondae en ander geleenthede waar ons met ons hartlikheid kan bydra tot die samehorigheid in ons gemeente.

Indien jy lief is daarvoor om ander mense rondom jou te laat tuisvoel is hierdie die plek vir jou!  Kontak asb vir   Petro Botha by 084 704 2000 om deel te word van die span.